keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
15 April 2019 08:14

AGENDA ALV

Agenda Algemene ledenvergadering O.IJ.V. te houden op woensdag 17 april april 2019.

Aanvang 20.00 uur blokhut sportpark Hartenstein.

1.	Opening door de voorzitter.

2.	Ingekomen stukken en mededelingen.

3.	Nabespreking afgelopen ijsseizoen.

4.	Goedkeuring Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018

5.	Bestuur:
    Herkiesbaar: voorzitter Sjon Grobbee, penningmeester Johan Jonkers, secretaris Rien de Leeuw.
    Nieuw bestuurslid: Albert van Brakel en John Frijling 

6.	Verslag penningmeester

7.	Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van nieuw lid en een nieuw reserve lid

8.	Vaststelling contributie seizoen 2018/2019. 
    Voorstel bestuur deze niet te wijzigen.

9.	Nabespreking festiviteiten 100 jaar bestaan.

10.	Nieuwe loods.

11.	 Beheer park Hartensteijn

12.	 Rondvraag,

13.	Sluiting.